Andrzej Dziejma - Dicoria Group
Szkolenia
Szkolenia

To efektywna forma wsparcia działań rozwojowych organizacji i pracowników. W sposób interaktywny można przekazać niezbędną wiedzę, wspólnie poszukać rozwiązań i przećwiczyć możliwe scenariusze zachowań oraz doskonalić kompetencje. Wymiana doświadczeń, informacja zwrotna, intensywny trening to zalety szkoleń.

To efektywna forma wsparcia działań rozwojowych organizacji i pracowników. W sposób interaktywny można przekazać niezbędną wiedzę, wspólnie poszukać rozwiązań i przećwiczyć możliwe scenariusze zachowań oraz doskonalić kompetencje. Wymiana doświadczeń, informacja zwrotna, intensywny trening to zalety szkoleń.

To nadal skuteczna i efektywna forma rozwoju pomimo upływu lat i ogromnych zmian w dziedzinie kształcenia i rozwijania kompetencji. W wielu przypadkach jest to formuła niezastąpiona, a zatem szkolenia nadal funkcjonują w pakiecie niezbędnych narzędzi rozwojowych.

Metodologii prowadzenia zajęć uczyłem się od najlepszych, nabierając szlifów w jednej z największych firm szkoleniowych na świecie – Mercuri International, gdzie przez kilka lat byłem trenerem zarządzania i sprzedaży. Przez ponad dwadzieścia lat forma prowadzenia szkoleń uległa niemałej ewaluacji. Środki przekazu wykorzystują najnowsze osiągnięcia technologiczne, począwszy od atrakcyjnych graficznie prezentacji multimedialnych, przez funkcjonalne urządzenia typu: laptop, tablet, smartfon, aż po on-line’ową komunikację z wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań software’owych. Niezmienne jednak zostało interaktywne zaangażowanie uczestników.

Andrzej Dziejma - Dicoria Group

Jakie metody szkoleń wykorzystuję?

Poza podstawowymi metodami typu: wykład, dyskusja moderowana, odgrywanie ról, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, bardzo często wykorzystuję formy pracy warsztatowej.

Niezmiennym elementem każdego szkolenia są warsztaty praktyczne, czyli trenowanie omówionych zagadnień i doskonalenie kompetencji przez uczestników. Warsztat to efekt wspólnej pracy, a efekty przedstawiane są przez całą grupę. Bardzo cenię sobie pracę ze studium przypadku, które przygotowuję specjalnie dla konkretnej grupy uczestników i które dotyczą zagadnień zbliżonych do tych z realiów organizacji. To właśnie po takich ćwiczeniach, uczestnicy mogą bezpośrednio stosować nabyte umiejętności w codziennej pracy zaraz po ukończeniu zajęć.

Jakie mam doświadczenia szkoleniowe?

Szkoleniami zajmuję się bardzo intensywnie od 1996 roku, prowadząc od kilkudziesięciu do ponad stu dni szkoleniowych rocznie. Daje to w przybliżeniu przeszło 2000 dni warsztatowych z grupami uczestników. Sam szkoliłem się w tej dziedzinie u wielu renomowanych trenerów w Polsce i za granicą. Jednak najwięcej zawdzięczam samym uczestnikom, których reakcje, informacje zwrotne i osiągane efekty, były najlepszym źródłem rozwoju moich kompetencji.

W jakich obszarach tematycznych prowadzę szkolenia?

Podstawowym zakresem szkoleń są dziedziny, związane z zarządzaniem:

Powyższe zagadnienia znane mi są z doświadczeń własnych zarządzania organizacją, projektów realizowanych dla klientów i mocno osadzone na fundamentach wiedzy, zdobytej w trakcie kierunkowych studiów.

Jestem też twórcą autorskich programów w formie akademii zarządzania, obejmującej kompleksową wiedzę i kompetencje menadżerskie.