Andrzej Dziejma - Dicoria Group
Doradztwo biznesowe
Doradztwo biznesowe

Lata doświadczeń zobowiązują, dziesiątki organizacji i tysiące ludzi dzieliło się ze mną porażkami i sukcesami.

Lata doświadczeń zobowiązują, dziesiątki organizacji i tysiące ludzi dzieliło się ze mną porażkami i sukcesami.

Można być doradcą biznesowym po ukończeniu kierunkowych studiów, pracując w wielu organizacjach, wspierając i doradzając wielu klientom lub mając intuicję, predyspozycje i życiowe doświadczenie. Ja postawiłem na wszystkie te drogi, a każda z nich pokazała mi to samo zagadnienie z innej strony. Dopiero zestawienie tych punktów widzenia, daje obraz możliwości i zastosowań doradztwa biznesowego.

Andrzej Dziejma - Dicoria Group

Sam zarządzam wieloma biznesami od blisko trzydziestu lat i … nie było to ciągłe pasmo sukcesów. Wielokrotnie ponosiłem porażki, potykałem się częściej niż biegłem. Jednak przeszedłem to wszystko i nadal mam mnóstwo sił by biec dalej i dodatkowo pomagać innym.

Doradztwo obejmuje wiele płaszczyzn funkcjonowania firmy. Począwszy od strategii, przez budowę struktur, kształtowanie procesów wewnętrznych, kierowanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami. Aby znaleźć optymalne rozwiązania, należy traktować zagadnienie wielowątkowo.

A zatem jak prowadzę proces doradztwa biznesowego?

Zakładając, że punktem wyjścia jest obszar lub problem określony przez zleceniodawcę, etapy procesu mogą przebiegać następująco:

Etap 1 Diagnoza organizacji/firmy/klienta.

Na tym etapie poznaję, przyglądam się od wewnątrz organizacji, analizuję mocne i słabe strony oraz rynkowe szanse i zagrożenia (SWOT), aby dalsze działania były osadzone w realiach. Niezbędne mogą okazać się wybrane wskaźniki KPI, analizy finansowe czy też efektywność zespołów. To wszystko sprowadza się do wskazania potencjałów/aktywów firmy oraz ustalenia obszarów do rozwoju.

Etap 2 Parametryzacja/ocena obszaru bądź problemu w odniesieniu do uwarunkowań i potencjałów firmy/klienta.

W tym momencie razem z klientem doprecyzowuję obszary doradztwa i umieszczamy je w realiach biznesowych. Niekiedy na tym etapie dochodzi do zupełnego przedefiniowania problemu, gdyż w świetle wyżej opisanych działań analitycznych, tworzy się całkiem inna ocena stanu firmy. W tej fazie wiemy z czym mamy do czynienia i możemy zacząć poszukiwania rozwiązań.

Etap 3 Określenie kierunków, celów i oczekiwań firmy/klienta.

Doradztwo biznesowe ma zmierzać w ściśle określonym kierunku, a cel powinien być precyzyjny, mierzalny, realny i terminowy (SMART). Efektywność procesu doradztwa będzie uwarunkowana precyzją ustaleń. Dzięki temu, efekty wspólnej pracy będą mierzalne.

Etap 4 Poszukiwanie rozwiązań czyli wspólna praca z klientem.

W tej fazie bardzo przydatną metodą działania okazuje się biznes coaching, który wykorzystuje pełny potencjał samego klienta, który poszukuje możliwych scenariuszy rozwiązania zagadnień. A jaka jest rola doradcy biznesowego, jeśli rozwiązań poszukuje sam klient? Doradca staje się coachem, który w ramach określonej sesji, towarzyszy klientowi w wypracowaniu rozwiązań (model pracy biznes coacha). Poza formułą sesji coachingowych, dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem, wspierając klienta. To najbardziej twórczy etap doradztwa biznesowego.

Etap 5 Budowanie planu działań.

Tak, samo kreatywne poszukiwanie rozwiązań, sytuacji nie zmieni, trzeba wziąć się do pracy i przekuć pomysły w konkretne działania. Na tym etapie pomagam klientowi przeprowadzić zmiany i ustalić precyzyjny plan aktywności ze wskazaniem form realizacji procesu, metod pomiarów, osób odpowiedzialnych czy harmonogramu zdarzeń jak i zaplanować ewentualne inwestycje lub potrzebne zasoby.

Doradztwo biznesowe jest niezwykle skuteczną formą rozwiązywania problemów i poszukiwania kierunków rozwoju. Korzystanie z wiedzy i doświadczeń ekspertów to poszerzenie horyzontów i zwiększenie własnych potencjałów rozwojowych. Dużo szybciej i przy mniejszych nakładach można osiągnąć oczekiwane rezultaty.

Dla kogo jest doradztwo biznesowe?

Każdy przedsiębiorca i każda organizacja mogą skorzystać z doradztwa biznesowego. Warunkiem jest otwartość i motywacja do zmian.

Jakie korzyści płyną z doradztwa biznesowego?

To szybka i efektywna forma rozwoju organizacji. W relatywnie krótkim czasie można przeprowadzić diagnozę i zobaczyć firmę oczami eksperta. Klient może uniknąć wielu błędów, które popełnili już inni. Rozwiązania są optymalne, dostosowane do realiów i potencjału firmy. Klient uczestniczy w całym procesie, więc jest współtwórcą rozwiązań, a tym samym ma naturalną motywację do wdrożenia zmian. Wreszcie, cały proces jest dokładnie parametryzowany, więc jego efekty są łatwo mierzalne.

Jakie mam doświadczenia w doradztwie biznesowym?

W całej mojej karierze zawodowej trudno jest jednoznacznie wyseparować działania związane stricte z doradztwem biznesowym, gdyż wiele aspektów moich działań przenika się (szkolenia, wdrożenia, biznes coaching, zarządzanie własnymi biznesami).

Doradzałem firmom z sektora MśP, jak i dużym, międzynarodowym koncernom z branży farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, bankowej, turystycznej.

Biorąc pod uwagę ponad dwudziestoletnie doświadczenie w samym doradztwie przeprowadziłem ponad 500 takich procesów. Gdybym przełożył jeszcze liczby na uczestników (klientów, beneficjentów, współtwórców), mogę śmiało założyć, że będzie to ponad 1500 osób. Czy to dużo? Czy wiem już wszystko? Wręcz przeciwnie.

Im więcej nabieram doświadczeń tym większą odczuwam potrzebę wiedzy i dostrzegam coraz więcej złożoności w swojej pracy. Nigdy w doradztwie biznesowym nie można osiągnąć pełni wiedzy ani nabrać pewności co do skuteczności rozwiązań. Każda organizacja jest inna, rynek zmienia się każdego dnia. I właśnie to jest najwspanialsze w tym zawodzie. Można się rozwijać niemalże codziennie i nigdy nie mieć dość.