Andrzej Dziejma - Dicoria Group
Business Coaching
Business Coaching

W tym obszarze pełnię funkcję partnera, gdzie główny potencjał rozwojowy drzemie w drugiej osobie. Ja pozostaję niezłomnym towarzyszem w poszukiwaniu możliwych rozwiązań. Ta formuła świetnie się sprawdza w pracy z kadrą menedżerską. Efekty zaś są naprawdę spektakularne. Już podczas pierwszego spotkania można zobaczyć świat i wydarzenia inaczej, jak nigdy dotąd. W biznesie, bezcenne…

W tym obszarze pełnię funkcję partnera, gdzie główny potencjał rozwojowy drzemie w drugiej osobie. Ja pozostaję niezłomnym towarzyszem w poszukiwaniu możliwych rozwiązań. Ta formuła świetnie się sprawdza w pracy z kadrą menedżerską. Efekty zaś są naprawdę spektakularne. Już podczas pierwszego spotkania można zobaczyć świat i wydarzenia inaczej, jak nigdy dotąd. W biznesie, bezcenne…

Mimo, że pojęcie coachingu jest znane, a kompetencje coachingowe powszechnie wykorzystywane, to mówimy o zupełnie innym obszarze. Wielokrotnie spotykaliśmy się z działaniami, gdzie coach obserwował, dawał wskazówki, udzielał informacji zwrotnej, wspierał przy mozolnych ćwiczeniach, wskazywał możliwe kierunki. Mieszanka doradztwa, konsultacji, mentoringu, szkolenia czy implementacji była sprawdzoną metodą doskonalenia kompetencji miękkich.

Andrzej Dziejma - Dicoria Group

Świat jednak pędzi i powszechne postrzegania wielu metod uległy zmianie. Intensywny rozwój i ciągłe dążenie do większej efektywności nie ominęły również procesu coachingu. Byłem zszokowany, gdy po raz pierwszy poznałem nowe metody pracy coacha. Dla mnie wszystko stanęło na głowie. Nawet zacząłem się zastanawiać, czy dotychczasowym działaniem nie zaszkodziłem moim klientom? Pomyślałem, że może powinienem zwrócić pieniądze, które zainwestowali klienci, korzystając z moich usług? Klienci jednak dużo zyskiwali na tej współpracy, więc co się nagle zmieniło?

Czym jest współczesny coaching?

Po pierwsze to coachowany (coachee) wybiera bądź akceptuje rekomendowanego coacha i decyduje o formie współpracy. Coachee/Klient określa temat i obszary do rozwoju, wyznaczając sobie cele. Również sam coachee poszukuje różnych opcji rozwiązań, planuje swoje działania i precyzuje własne zobowiązania. To jaką funkcje pełni coach, skoro wszystko klient wypracowuje sam? Rolą coacha jest pełne partnerstwo i towarzyszenie w poszukiwaniach najlepszych dróg dla klienta. Jednak coach nie podsuwa rozwiązań, nie doradza, nie ocenia i nie wartościuje efektów pracy klienta. Poprzez zadawanie pytań coach pogłębia przemyślenia klienta i wspiera w wyciąganiu wniosków.

Czym wyróżnia się business coaching?

Właściwie to głównie tematem. Tak naprawdę zasady postępowania są identyczne, metody pracy też. Jednak specyfika zagadnień powoduje, że coach z doświadczeniem biznesowym może wspierać w szerszym postrzeganiu pewnych zagadnień.

Bardzo często business coaching przeplata się z doradztwem bądź mentoringiem, ale nie w ramach samej sesji. To ważne, aby w metodzie coachingu nie robić odstępstw, przechodząc w tryb nauczania lub wskazywania. Mam świadomość, że moja wiedza i doświadczenie mogą być przydatne i być może pomogłyby w „szybszym” dotarciu do celu. W coachingu ważniejsze jest jednak to, kto znajduje rozwiązania i się z nimi utożsamia, a nie tempo poszukiwań. Jeśli zatem moja wiedza i doświadczenie coacha mogą się przydać, to zdecydowanie w innym momencie i w ramach innego procesu (doradztwo biznesowe, szkolenia, wdrożenie).

Andrzej Dziejma - Dicoria Group

Dla kogo jest business coaching?

Dla tych, którzy chcą zmian, mają motywację do rozwoju i potrafią ciężko pracować. Tak, coaching to niekiedy ciężka praca. Ciągła czujność, kreatywne myślenie, zaskakujące pytania, zmiany pryzmatów postrzegania wymuszają niesamowitą koncentrację.

Z takiej formy pracy korzystają menedżerowie, ale i pracownicy operacyjni. Wszystko zależy od rangi zagadnienia i determinacji do poszukiwania rozwiązania. O korzystaniu z coachingu decydują sami coachee, ale nierzadko są to procesy narzucane przez wyższe kierownictwo. Wtedy ważne jest, by beneficjent potwierdził zainteresowanie takim procesem rozwoju i zaakceptował rekomendowanego coacha.

W procesie coachingu mogą też uczestniczyć zespoły. Efekty pracy menedżera coachee będą bardziej efektywne, jeśli jego zespół również będzie miał świadomość zmian i dostrzegał potencjał w takiej metodzie pracy. Zespół może również bezpośrednio uczestniczyć w sesjach coachingowych, dedykowanych grupie. Wtedy model pracy przebiega inaczej niż w sesjach indywidualnych.

Korzyści płynące z business coachingu.

Jak z każdych działań rozwojowych, korzyść wydaje się oczywista - rozwijamy się, jesteśmy lepsi w tym, co robimy. A to z kolei przekłada się na lepsze efekty pracy i wyniki. Co zatem może być wyróżnikiem takiej metody pracy? Otóż, samorozwój i utożsamianie się z własnymi rozwiązaniami. Nawet najlepsze rozwiązania nie będą wiele warte, jeśli sam zainteresowany nie będzie się z nimi utożsamiał.

Coachee sam określa obszar rozwoju, sam wyznacza sobie cele, sam ocenia realność i sam poszukuje rozwiązań. W efekcie sam buduje plan działań i jest osobiście odpowiedzialny za jego realizację, więc odpowiada przed najważniejszą osobą, czyli samym sobą.

Skąd moje doświadczenia w coachingu?

Andrzej Dziejma - Dicoria Group

Aby ubiegać się o status Master Certified Coach w ramach International Coach Federation, należy wykazać się doświadczeniem w realizacji ponad 2500 godzin sesji coachingowych oraz ukończyć zaawansowane studia, akredytowane przez ICF. Konieczne są też godziny superwizji z mentor coachem. Ta droga jest niezbędna by w pełni kompetentnie podjąć się procesu coachingu innych. Ja tę drogę przeszedłem! Nie było to łatwe, bo lata doświadczeń innego patrzenia wymagały głębokich zmian.

Ta żmudna droga to jednak wspaniała podróż, zwieńczona sukcesami moich coachee. Dopiero satysfakcja uczestników sesji może potwierdzić doświadczenie samego coacha.

Jakie są moje metody pracy?

Kontakt z potencjalnym coachee zaczynamy od spotkania, aby obie strony nabrały przekonania, że współpraca może być owocna. Miejsce na zwykłe ludzkie relacje i obustronne zaufanie. Potem czas na pierwszą, próbną sesję, a może dwie lub trzy, by nabrać pewności. Dopiero wtedy podchodzimy razem do kontraktu, który określi szczegółowe warunki i zasady pracy. Wtedy zaczynamy zasadniczą pracę coachingową.

Metoda coachingu składa się z cyklu sesji, których liczba i czas trwania zależą od obszarów tematycznych i samych uczestników (coachee lub zespół). Etyka pracy jest ściśle określona i zgodna z wytycznymi ICF, a ja tych zasad przestrzegam. W ogólnym zarysie sesja może trwać od godziny do dwóch. Sesji może być kilka lub kilkanaście w odstępach od tygodnia do trzech. Warunki powyższe mogą ulegać zmianie w trakcie procesu, jeśli strony uznają to za zasadne lub konieczne. Kontrakt nie jest sztywną konstrukcją i przewiduje elastyczność.

Sesja zwykle rozpoczyna się określeniem gotowości obu stron do podjęcia działań (nastrój, przygotowanie, motywacja, a nawet stan zdrowia). Następnie coachee określa cel sesji i zarysowuje mierzalność końcowego efektu, czyli czego się spodziewa po wspólnej rozmowie?

Tu zwrócę uwagę, że coaching wyróżnia się od innych form pracy określaniem celu jeszcze przed analizą obecnej sytuacji. W ten sposób coachee nie ogranicza swojego myślenia barierami, wynikającymi z wcześniejszych doświadczeń bądź innych ograniczeń. Następnie coachee opisuje rzeczywistość, która wiąże się z analizowanym zagadnieniem, czyli osadza swoje plany w realiach. Może na tym etapie dojść do korekty pierwotnego celu, który może wyglądać zupełnie inaczej w świetle otaczającej rzeczywistości. Realność zagadnienia daje możliwość poszukiwania rozwiązań i tutaj coachee analizuje różne opcje możliwych rozwiązań, finalnie sam zainteresowany wybiera najlepsze dla niego rozwiązania i opracowuje plan działania. Każda sesja powinna kończyć się zobowiązaniem do podjęcia określonych działań, prowadzących do wyznaczonego na wstępie celu.

Zawsze udaje się znaleźć najlepsze rozwiązania dla wyznaczonego celu? O dziwo, nie. Zdarza się, że efektem sesji jest zmiana percepcji pierwotnego założenia i przewartościowania wielu kwestii, ale to sam coachee podejmuje takie decyzje i to również uznaje się za pozytywny efekt sesji.

W mojej praktyce bardzo często stosuję łączone metody pracy, gdzie business coaching stanowi jeden z elementów, uzupełnianych przez doradztwo biznesowe, szkolenia bądź wdrożenia. Kompleksowość metod zwiększa efektywność dążenia do wyznaczonego przez klienta celu.